Merlijn educatieve media, gevestigd in Amersfoort, is gespecialiseerd in uitgaven voor het moderne vreemdetalenonderwijs.

Door nauwe samenwerking met het European Language Institute (Eli), is er een breed pakket leermiddelen beschikbaar voor de talen Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Chinees.
Hiernaast verzorgen wij voor deze vijf talen èn voor Russisch en Latijn de abonnementen op de Eli taaltijdschriften. 

De leermiddelen zijn ontwikkeld voor het basis- voortgezet- en volwassenenonderwijs en zijn ERK proof.             
Naast de Eli uitgaven, importeren wij ook leermiddelen van andere Europese uitgevers en ontwikkelen wij op kleine schaal eigen edities.