Die Insel der Prepositionen (A1)

€ 22,00

Linguistische doelstelling

uitbreiden van het vocabulaire middels de teksten op de speelkaarten en het productieve en receptieve gebruik van voorzetsels

Het bordspel bestaat uit:

- een geïllustreerd speelbord

- 58 speelkaarten met de stripfiguren van het speelbord en teksten die aangevuld moet worden.

- 8 kaarten met de voorzetsels 

- 60 gouden muntjes

- een mini-gids voor de docent met aanwijzingen voor het gebruik.

De spelers pakken om beurt een kaart van de stapel en maken de zin af, door het juiste voorzetsel te noemen. Een goed antwoord levert een gouden munt op. De speler of het team dat de meeste munten heeft, is de winnaar.

Het spel kan op verschillende manieren gespeeld worden. Zie mini-gids.